Ceder, boom van macht en waardigheid

 

Lang voordat de Libanon-ceder aan het eind van de 17e eeuw zijn intrede deed in Europese tuinen en parken, was hij al legendair en spreekwoordelijk. Als de meest indrukwekkende boom die in de Bijbel voorkomt wordt hij gezien als monarch die zelfs door Jahweh in lofgezangen geprezen wordt. Maar wanneer de Libanon-ceders beginnen zich als heilig te beschouwen, wordt Jahweh opstandig. Hij ziet in hen concurrerende goden en die kan hij niet tolereren.

De ceder is de boomsoort die het meest in de Bijbel wordt vermeld. Het gaat dan om de Libanonceder. Zij wordt hier vaak gebruikt als symbool van macht en waardigheid, dapperheid en glorie, schoonheid en vruchtbaarheid.

 

Het Hebreeuwse woord voor ceder is erez, afgeleid uit een Arabisch dialect en betekent Ď de machtigeí. Het Hebreeuwse woord Eretz daarenttegen betekent aarde of aardmoeder. Dit woord komt in de Thora voor en duidt de moederlijke persoon aan die aan Adam het leven schonk. De woorden lijken op elkaar maar de betekenis is in de loop der tijden veranderd.

Ceder mythologie bestond al lang voordat de Bijbel geschreven was. De Libanon-ceder was bemiddelaar tussen de aardmoeder en God. In AnatoliŽ (Turkeye) zag men de ceder als het gewelddadige aspect van Artemis (Griekse godin van jacht en wilde natuur). In de Himalaya belichaamde de ceder de net zo gewelddadige Kali Durga, wortel van de boom van universum en wijsheid. Kali

De Cyprus-ceder stond in verband met Aphrodite die geliefden doodde, dus net zo gewelddadig was als Artemis en Kali en niet godin van de liefde zoals zij in de Griekse myhtologie beschreven wordt.

Volgens de Egyptische mythologie werd de doodskist van de god Osiris aan de voet van een ceder neergezet. De boom groeide snel omhoog en omsloot de kist met zijn takken.

De Libanon-ceder heeft een belangrijke plaats in de vroege periode van het oudste religieuze verhaal, het Gilgamesj Epos. Dit Epos is geschreven rond 2340 v.Chr. en is een bundeling van Soemerische verhalen. Daarin wordt verteld dat Gilgamesj (koning van de Soemerische stad Oereok) een monster tussen ceders ontmoette. De zonnegod Shamah en het amulet van zijn moeder beschermden hem zodat het hem lukte het monster te overwinnen.Toen beloofde hij, echtgenoot te worden van de Grote Moeder, Ishtar Inanna. Maar die was daar helemaal niet zo blij mee. Gilgamesj overwint het monster

Volgens een andere legende gaan Gilgamesj en Enkidu (een door dieren opgevoede wilde man) op weg om de door Chumbaba gewaakte Heilige Ceder te vellen. Tijdens deze daad beeft de aarde in Libanon en SyriŽ. Van het hout bouwen zij een gigantische stadspoort. Omdat Enkidu de wortels beschadigt, moet hij later sterven.

Psalm 29 uit de Bijbel was oorspronkelijk een lofzang voor Baal Hadad een van de zogenaamde heidense goden. Deze werden door de andere goden uitgelachen omdat hij geen huis bezat. Daarom liet zijn zuster Anath een tempel van cederhout bouwen.

Abraham plantte een cederbosje, de ceders van Beersheba. De zaden had hij uit de stad Oeroek in MesepotamiŽ meegebracht. Hier zag men in de ceder de moedergodin die het leven geschonken had aan de god Ningishzida.

Ishtar Inanna

 

Magische toepassing

De ceder heeft een sterke beschermende uitstraling. Als je een klein stuk cederhout in een zakje bij je draagt of boven je voordeur bevestigd, zullen kwade geesten op een afstand blijven. Wanneer je de schoonheid van een volwassen ceder bewonderd, bedenk dan dat je het met een heel oude boomsoort met een religieuze betekenis te maken hebt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedar of Lebanon

I

n the dawn I gathered cedar-boughs,

for the plaiting of thy whip.

They were wet with sweet

They still thought of the night.

All alone I schredded cedar-boughs,

green boughs in the pale light,

Where the morning meets the sea,

and the great mountain stops.

 

Constance Lindsay Skinner (1877-1939)

 

                                                                                                                                                                                        Startpagina