Krachtgevende lijsterbes

 

De schoonheid en gratie van de lijsterbes (Sorbus aucuparia) heeft de Keltische priesters ertoe geïnspireerd om hem boom des levens te noemen. Hij is één van de eerste bomen die in het voorjaar in blad staan en symboliseert hierdoor de vernieuwing van de natuur.

Daarnaast beschermt de lijsterbes mensen en dieren voor allerlei kwade onvloeden, b.v. de duivel en andere boze geesten. In Duitsland bevestigde men daarom lijsterbestakken boven deuren van boerderij en stal. Wanneer een kalf een naam moest krijgen, ging de boer voor dag en dauw het bos in om bij zonsopgang met een stuk koperblik een lijsterbestak af te snijden. Daarmee sloeg hij op de rug van het kalf en gaf hem zijn naam. Daardoor wilde hij het jonge dier voor ziekte beschermen. Een dergelijk gebruik kwam men ook in Zweden tegen.

Op het Engelse platteland was het vroeger de gewoonte om het vee door een poort van lijsterbestakken te leiden die hen zouden beschermen tegen ziekte en onvruchtbaarheid. De lijsterbes die naast de boerderij stond herbergde feeën die de invloed van kwade geesten op een afstand hielden. Men naaide een lijsterbestakje in de kleren van kinderen. Daardoor hadden kwade geesten geen vat op hen.

De oranjerode lijsterbessen werden in water gedompeld en rond de plek gestrooid die men wilde beschermen.

Volgens de Scandinavische mythologie is de eerste vrouw uit een lijsterbes, de eerste man uit een es ontstaan. De bessen zijn in bijna alle culturen symbool voor de creatieve levenskrachten, bloed, dood en vernieuwing geweest.

De mensen van het oude Ierland geloofden in het vermogen van de lijsterbes om de verloren jeugd terug te halen. Hij werd bewaakt door slangen en draken.

De lijsterbes stond in samenhang met Brigid, de Keltische godin van poëzie, geneeskunde en smeedkunst. Haar pijlen waren van lijsterbeshout gemaakt.

In de Griekse mythologie komen we een verhaal tegen waarin Zeus in het bezit is van een beker die hij van de Olympus heeft laten stelen. Een adelaar werd er op uit gestuurd om de beker terug te halen. Er ontstond een hevig gevecht tussen hem en de gevleugelde wezens die de beker gestolen hadden. Volgens de legende ontsproot op elke plek waar een bloeddruppel of een veer terecht kwam, meteen een lijsterbes. Vandaar dat men de bessen ziet als symbolen van dood, bloed, maar ook nieuw leven.

Volgens een legende wordt een kwaadwillende heks onmiddellijk naar de hel verbannen als men haar met een lijsterbestak aanraakt.

 

Magische toepassingen

De lijsterbes is één van de heilige bomen van heksenkunst. Zijn belangrijkste eigenschap is bescherming en het geven van kracht.

Wanneer je een stuk lijsterbeshout bij je draagt, zal je psychische kracht toenemen. Lijsterbestakken kan men als wichelroeden en toverstaven gebruiken. druide

Bladeren en bessen kunnen met wierook vermengd je psychische kracht positief beïnvloeden. Bessen of een stuk schors kunnen helpen, het genezingsproces te versnellen. Zij zijn tevens geluks-en succesbrengers. pentagram

 

Met twee lijsterbestakjes die men met een rode draad samen gebonden heeft in de vorm van een kruis, heeft men een eeuwenoud beschermend amulet dat om de hals gedragen kan worden.

Boeren uit Cornwall droegen deze in hun zakken. De vrouwen van de Schotse strijders naaiden een dergelijk amulet in de kleding van hun mannen voordat deze ten strijde trokken.

Wandelstokken worden nog steeds vaak van lijsterbeshout gemaakt omdat zij voor blikseminslag zouden beschermen. Een stuk lijsterbeshout beschermt zeelui voor een scheepsramp.

De bessen worden in hedendaagse heksenrituelen gebruikt.

 

Wanneer men op het graf van familieleden een lijsterbes plant, wordt deze plek beschermd tegen spoken die de rust van de overledene zouden kunnen verstoren.

De rode bessen vormen een vijfhoekige ster (pentagram) daar waar de steel zich aan de bes vasthecht. Het pentagram was een oud symbool voor bescherming en dus beschermen bessen die je bij draagt voor ongeluk en kwaad.

De Schotse vrouwen regen kettingen van de bessen voor bescherming. Zij hielpen iemand om goed en kwaad te onderscheiden .

Wanneer men een rode draad aan een lijsterbestak bindt, kan men de sterkste tover breken.

 

Botanische informatie over de lijsterbes

 

Startpagina