Boomvrouw Maja Kooistra

 

Zoals geen ander in Nederland heeft Maja Kooistra de oeroude relatie tussen mensen en bomen onderzocht, ervaren en beschreven.

Dr. Maja Kooistra is wetenschappelijk onderzoeker bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Op basis van studie, onderzoek en eigen ervaringen geeft zij lezingen, workshops en cursussen m.b.t. tot het omgaan met bomen. Zij heeft aan veel mensen advies en informatie gegeven over het omgaan met bomen zowel in botanische als ook in spirituele zin.

Nadat ik haar twee boeken ‘Ontmoetingen met bomen’ en ‘De kracht van bomen’ gelezen had, werd het mij duidelijk, dat het hier om een vrouw gaat met het bijzondere vermogen om o.a. naar bomen te luisteren, hun taal te verstaan en hun uitstraling en energieniveau te voelen en te meten.

Zowel in Nederland als ook in het buitenland had zij ontmoetingen met bomen die zij in haar boeken boeiend beschreven heeft.

Maja combineert wetenschappelijke instelling met haar gave om met de natuur te communiceren.

       

 

Lezingen en workshops

Zij heeft niet alleen liefde en respect voor bomen, maar wil deze ook overdragen op anderen. Daarvoor geeft zij lezingen en workshops. Hier kunnen mensen leren om hun sluimerende intuďtieve vermogens te activeren en bomen 'echt' te leren kennen.

Voor haar zijn bomen bijzondere wezens die de aarde bewoonden lang voordat er mensen waren. Onze ‘heidense’ voorouders die dichter bij de natuur leefden dan wij vandaag, hebben de kracht van bomen voor allerlei doeleinden gebruikt. Tegenwoordig zijn we ons vaak niet meer bewust, welke belangrijke functie bomen voor de aarde hebben. De Europese oerbossen zijn zo goed als verdwenen, en met de tropische regenwouden gaat het dezelfde kant op. Gezonde bomen worden in ras tempo omgezaagd om ermee geld te verdienen. Bij ons worden zij vaak gekapt als ze in de weg staan zonder dat men zich realiseert hoe belangrijk zij voor onze vitaliteit en gezondheid zijn. Volgens Maja krijgt dit de laatste jaren steeds meer aandacht. Oude eik

Bomen maken ons ook bewust van en verwijzen naar andere krachten en dimensies.

Zij besteedt in haar lezingen, workshops en boeken veel aandacht aan het contact tussen bomen en mensen, aan de eigenheid en kracht van bomen, aan de oerkracht van oude bomen en bossen, aan bomen als intermediair en dragers van onzichtbare energieën.

Op haar reizen naar het buitenland heeft zij bomen ontmoet die bij ons niet inheems zijn zoals de baobab, laurier en boomheide en beschrijft boeiend de ontdekkingen die zij m.b.t. deze bomen opgedaan heeft.

 

Solar-en lunarbomen

Na het bestuderen van de uitstraling en eigenschappen van bepaalde bomen, kwam Maja tot de ontdekking dat er ook eigenschappen zijn die boomsoorten met elkaar gemeen hebben. Net als mensen zijn er boomsoorten die zich naar buiten toe openen (extravert zijn) en waarmee zij gemakkelijk contact kan krijgen. Andere boomsoorten wachten rustig af (zijn introvert). Deze laatste nodigen uit om na te denken, op een rijtje te zetten of om tot rust te komen.

Extraverte bomen hebben overdag de sterkste uitstraling. Introverte bomen zijn energetisch meer ’s nachts aanwezig, vooral bij volle maan. Deze boomsoorten reageren het sterkst of op de zon of op de maan.

Esdoorn - solarboom

Maja heeft hiervoor de Engelse termen solar en lunar gekozen. Typerend voor solarbomen is de open structuur van de kruin, waarvan de takken als het ware naar de zon reiken. Bij de lunarbomen zijn de stammen meestal ingesloten door blad, zodat er geen zon bij kan. B.v. zou de stam van een beuk (lunar) verbranden als er de felle zon op zou schijnen.

 

Uitgesproken solarbomen zijn grove den, walnoot, zomereik, es, paardekastanje, robinia en plataan.

 

Lunarbomen zijn beuk, taxus, hazelaar, spar, wilg, linde, sleedoorn, tamme kastanje, kersenboom.

Andere inheemse bomen zijn deels solar en deels lunar. Beuk - lunarboom

 

Solarbomen groeien snel en hebben daardoor vaak grillige vormen. Zij worden ook nooit in vorm gesnoeid. Lunarbomen nemen meer tijd om te groeien recht omhoog..

 

Maja heeft via intuďtieve metingen vastgesteld dat de energiestroom bij solarbomen vanuit de kosmos langs takken en stam naar de aarde gaat, terwijl bij lunarbomen de energie omhoog stroomt vanuit de aarde naar de kosmos (behalve bij volle maan).

Zij maakt erop attent dat onze voorouders deze verschillen kenden. Belangrijke besprekingen en rechtszaken vonden onder sterke solarbomen plaats. Meditatieve en spirituele bijeenkomsten werden onder sterke lunarbomen gehouden.

 

Basisvaardigheden en meetinstrumenten

Om de energievelden en - stromen te traceren, maakt zij o.a. gebruik van:

                Vorkroedes zijn meestal van hout, hoekroedes van metaal.

Boviswaarden

Boviswaarden zijn genoemd naar André Bovis, een Franse onderzoeker die zich voor de Tweede Wereldoorlog bezighield met kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen, m.n. wijn, olijfolie en Franse kaas. Hij maakte hiervoor gebruik van de pendel en een zelf ontworpen meetlat waarop de kwaliteit (energetische waarde) afgelezen kon worden, de biometer. Hij had hiermee destijds veel succes en werd benoemd tot speciale inspecteur bij het Franse gouvernement.

Na de oorlog werkte zijn leerling Simonéton deze methode verder uit. Omdat bomen hogere energiewaarden kunnen bereiken dan voedingsmiddelen, heeft Maja de biometer aangepast en uitgebreid.

Met dit meetinstrument kan zij de vitaliteit van bomen meten en ook nagaan of datgene wat zij voor een boom gedaan hebt, gewerkt heeft. Zij kan vergelijkingen trekken met andere bomen en bevestigen wat zij zintuiglijk al heeft waargenomen. Maja heeft dit uitvoerig in haar boeken beschreven.

4000jaar oude taxus in Borrowdale (Wales)

 

Belangrijke Thema's

Ik citeer uit haar boek 'De kracht van bomen':

"Ten eerste wil ik nagaan hoe mensen vroeger met bomen leefden en welke functie zij hadden.

Ten tweede wil ik nagaan welke rol speciale bomen in het leven van mensen speelden en wat de achtergrond daarvan was. Dat doe ik nu omdat ik graag wil weten  wat de echte kracht van bomen is en hoe we daar in de eenentwintigste eeuw  vorm en inhoud aan kunnen geven. Om te ontdekken en door te geven hoeveel manieren er wel niet zijn om met bomen samen te leven in deze wereld. "

 

www.warande.net/~wnijland/bomen