Voedende beuk

 

Men heeft beukenbosjes gevonden op belangrijke krachtplaatsen zoals Avebury en Cerne Abba's in Engeland. Zij dienden als voedingsbron (nootjes), maar werden vooral vereerd om hun majesteitelijke gestalte.

Men vermoedt dat beuken met hun brede kronen de bouwers van de prachtige gewelven in kathedralen geïnspireerd hebben.

De beuk is ‘moeder van het woud’ of ’beukenkoningin’. Zij geeft met haar brede kroon moederlijke bescherming en voedt met haar nootjes mens en dier. Wanneer in vroegere tijden mensen geen eten meer hadden, dan was er nog altijd in het najaar de beuk met haar vruchten. De Kelten geloofden meer wijsheid te ontvangen door het eten van beukennootjes.

De beuk wordt in verband gebracht met tijd, wijsheid en kennis, vooral wijsheid en kennis die opgeschreven werd in de eerste boeken (van beukenhout). Dit waren heilige boeken, opgeschreven voor de volgende generatie.

 

Legenden

Volgens een Griekse legende heeft Helena van Troye de namen van haar minaars in de schors van een beuk gekrast. De gladde bast is daar uiterst geschikt voor en vele andere verliefde stellen hebben dat ook gedaan.

De Griekse held Jason bouwde het schip van de Argonauten, Argo, van beukenhout. Argo, schip van de Argonauten

Volgens een andere Griekse legende observeerden Apollo (zonnegod) en Athene(godin van de wijsheid) vanuit een beuk als gieren de oorlog tussen de Troyanen en de Grieken.

In legenden wordt verteld over slangen en beuken. De Engelse dichter Tennyson verwijst naar de slangachtige wortels van de beuk, die men in Avebury gevonden heeft.

 

Het heilige beukenbos van Dodona in Epirus is de plek waar oppergod Zeus zijn tempel liet bouwen. Men geloofde dat beuken de goddelijke boodschap beter dan andere bomen op de mensen over zouden brengen. Maar naast de tempel stond ook een heilige eik. Aangezien Zeus de god van de donder was, woedde in het gebied waar de tempel stond vaker onweer dan in andere streken. Dat zou komen door de grote eik die het onweer zou aantrekken.

 

Ook bij de Romeinen speelde de beuk een belangrijke rol. In de buurt van Tusculum (zuidoostelijk van Rome) bevond zich op een heuvel een beukenbosje dat gewijd was aan de godin Diana. De Romeinse redenaar Crispus ruste vaak uit onder beuken wiens wortels hij met wijn voedde. heuvel bij Tusculum

beukennootje

De Ierse god Ogma schreef het Ogham alfabet op beukenhout.

William Shakespeare dichtte in ‘As you like it’

‘Oh Rosalind! These trees shall be my books,

and in their barks my thoughts I’ll character;

That every eye , which in this forest looks,

shall see thy virtue witness’d every where.

Rund, run, Orlando; carve on every tree,

the fair, the chaste, and unexpressive she.’

 

Het trollenbos

In Duitsland (Süntel bij Hannover), Zweden (Lund) en Frankrijk (Auvergne) bevinden zich beukenbossen waarin bomen groeien die een vreemd verwrongen stam hebben. In Duitsland worden zij süntel-en in Zweden trollenbos genoemd. Volgens een Zweedse legende kwamen de trollen vanuit de bergen naar het bos om lol te maken. Zij vonden het leuk om de stammen van de beuken krom te draaien. Het is wel vreemd dat deze bomen zich alleen in een bepaald gebied bevinden. Ook daarvoor bestaat een legendarische reden: de trollen waren het na een tijdje zat om aan de beuken te rukken en te trekken. Zij vertrokken naar hun holen in de bergen en kwamen niet meer terug want het ‘lolmaken’ vonden zij veel te vermoeiend.

Helaas zijn in Duitsland de meeste Süntelbeuken verdwenen. Men dacht vroeger dat de duivel de hand in het spel heeft gehad. Dus moest de boom met zijn bizar uiterlijk verdwijnen.

süntelbeuk       

Gisela Conrad schreef een mooi gedicht over de Süntel-Buchen:

Einst wuchsen im Süntel und Deister                         
bizarre Baumgestalten.                                                    
Doch hat man den Buchenheister                                     
für Teufelswerk gehalten.                                                  
Zu Asche haben sie verbrannt                                           
die Struwwelpeterbuchen.                                                
Rar sind sie nun und unbekannt,                                       
nur wenige noch hierzuland´.                                            
Man muß sie heute suchen!    
 

Aanbevelingen voor magisch gebruik

De beukenblaadjes en – nootjes werden in oude tijden niet alleen gebruikt als voedsel maar ook als gelukstover.

Wanneer je troost en begrip nodig hebt, ga dan onder een beuk zitten of omhels de stam van een beuk. Je zult merken dat de beschermende een troostgevende invloed van de beuk jouw stemming positief zal beïnvloeden.

Wanneer je onder een beuk mediteert, zul je je beter kunnen ontspannen en zullen je onwrikbare ideeën in beweging komen.

Deze boom zou kunnen helpen om met je voorouders in verbinding te treden om zo te profiteren van hun wijsheid en kennis.

 

Startpagina